Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

 


Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) adalah merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong

Media Kreative Desa

No comments:

Post a Comment

Instagram